Nyitólap Bemutatkozás Festmények Rajzok Online játékok Letölthető játékok
RETRO (emulátor) rovat Programozás (Pascal, Java stb) Vendégkönyv Üzenet Linkek

Turbo Pascal
Java

Turbo Pascal
Bevezető - A HELLO VILÁG program - A programok felépítése
Letölthető példaprogramok

A programok felépítése

Pascal programok írása közben bizonyos formai szabályokat be kell tartanunk.
A programok általános felépítése:

programfej:
Program valami;

deklarációs rész:
UNIT-ok hívása:
Uses unit1, unit2, unit3;
típus definíció, saját típusok létrehozása:
Type
Tipus1= tipusleírás1;
Tipus2= tipusleírás2;

Konstansok, állandók létrehozása:
Const
konstans1=érték;
konstans2=érték;

Változók létrehozása:
Var
változó1:típus;
változó2:típus;

Cimkék:
Label cimke1, cimke2, cimke3;
Saját függvények:
Function függvény1( [paraméterlista] ):típus;
Begin
...
end;
Saját eljárások:
Procedure eljárás1( [paraméterlista] );
Begin
...
end;

programtörzs:
Begin
utasítás1;
utasítás2;
...

end.


Ha ez nehezen érthető elsőre, akkor nézzünk egy egyszerű példaprogramot:

Program elso;
Uses crt;
Begin
WriteLn('Hello Világ');
end.


Az első sorban megadjuk a programunk nevét.
A második sorban meghívjuk a CRT unit-ot, mert abban van a WriteLn utasítás.
A harmadik sorban már kezdődik is a program törzse.
Az ötödik sorban lezárjuk a programot.

Íme példa változók használatára:

Program elso;
Uses crt;
Var szoveg: string;
Begin
szoveg:='Hello Világ';
WriteLn(szoveg);
end.


Mégegy példa:

Program elso;
Uses crt;
Var alma, korte: integer;
Begin
alma:=12;
korte:=7;
Write('két szám összege: ');
WriteLn(alma+korte);
end.


Példa konstans használatára:

Program elso;
Uses crt;
Const alma=100;
Var korte, szilva: integer;
Begin
szilva:=alma+korte;
WriteLn('Az eredmény:');
WriteLn(szilva);
end.


Példa saját eljárások használatára:

Program elso;
Uses crt;
Var alma:integer;
Procedure szamol;
Begin
alma:=45;
alma:=alma+23;
WriteLn('az eredmeny: '+alma);
end;
Begin
szamol;
end.


Példa saját függvények használatára:

Program elso;
Uses crt;
Var alma:integer;
function szamol(a,b:integer):integer
Begin
alma:=a+b;
end;
Begin
alma:=szamol(14,33);
WriteLn('Eredmeny= '+alma);
end.